GRAĐANSKO I PRIVREDNO PRAVO

 • STVARNO PRAVO – promet nepokretnosti, rešavanje imovinsko-pravnih odnosa, u postupcima eksproprijacija i određivanja naknade, u postupcima restitucije, u postupcima fizičke deobe nepokretnosti i drugim vanparničnim postupcima iz oblasti građanskog prava, u postupcima upisa stvarnih prava na nepokretnostima i sl.,
 • OBLIGACIONO PRAVO – sve vrste ugovornih i imovinsko-pravnih sporova, sporova radi naknade materijalne i nematerijalne štete, neosnovanih obogaćenja, sporova iz investicionih i drugih ugovornih odnosa,
 • PORODIČNO PRAVO – razvodi brakova, sporovi radi utvrđenja i deobe zajednički stečene imovine, sporovi iz oblasti roditeljkog prava, postupci zaštite od nasilja u porodici, izrada ugovora o deobi zajedničke imovine (tekovine), bračnih ugovora i sl.
 • NASLEDNO PRAVO – izrada zaveštanja (testamenta), nasledno-pravnih ugovora (ugovora o doživotnom izdržavanju, o raspodeli imovine za života) i sl., zastupanje u svim vrstama sporova iz nasledno-pravnih odnosa (o punovažnosti testamenta, o punovažnosti nasledno-pravnih ugovora, o povredi nužnog naslednog dela, nedostojnosti za nasleđivanje, uračunavanju poklona i sl.),
 • PRIVREDNO PRAVO – zastupanje u privrednim sporovima, stečajnim postupcima i sl., te osnivanje privrednih društava (preduzeća), predstavništva, ogranaka i sl.
 • PRAVO INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA – izrada NDA ugovora, Uslova korišćenja sajta, Politike privatnosti, Politike upravljanja kolačićima (cookies), drugih ugovora.

SUDSKI I UPRAVNI POSTUPCI

 • PARNIČNI I VANPARNIČNI POSTUPAK -zastupanje u svim fazama postupka
 • POSTUPCI IZVRŠENJA – zastupanje u svim vrstama izvršnih postupaka
 • POSTUPCI PRED USTAVNIM SUDOM – izrada odgovarajućih inicijativa i ustavnih žalbi i zastupanje u tim postupcima,
 • POSTUPCI PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA – izrada predstavki i podnesaka i zastupanje pred ovim sudom,
 • POSTUPCI PRED AGENCIJOM ZA PRIVREDNE REGISTRE (APR) – izrada podnesaka, podnošenje zahteva, zastupanje,
 • POSTUPCI PRED KATASTROM NEPOKRETNOSTI (eŠalter) – izrada podnesaka, podnošenje zahteva, zastupanje,
 • UPRAVNO PRAVO – zastupanja u svim vrstama upravnih postupaka i upravnih sporova,

DRUGA PRAVNA POMOĆ

 • IZRADA SVIH VRSTA UGOVORA – investicionih, o zajedničkoj izgradnji, kupoprodaji, uređenju korišćenja, deobi zajedničkih stvari, kao i ugovora iz oblasti poslovnih odnosa i sl.
 • PRIBAVLJANjE PRAVNIH ISPRAVA, te
 • PRAVNI SAVETI iz oblasti delatnosti kancelarije.

“Fiat iustitia, et pereat mundus”

Neka bude pravde makar se srušio svet.