Zoran B. Lazarević

Advokat
Advokat Zoran B. Lazarević, diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu sa ukupnom prosečnom ocenom 9,13. Pripravnički staž je obavio u advokaturi, a nakon položenog pravosudnog ispita i trogodišnjeg rada u privredi na rukovodećim poslovima, obavlja advokatske pozive neprekidno od 1.1.1990. godine od kada je član Advokatske komore Beograda.

Radojka R. Lazarević

Advokat - saradnik
Diplomirala na Pravnom fakultetu univerziteta u Beogradu, član advokatske komore Beograda od 1990. godine

Gordana Janus Milaković

Advokat - saradnik
Diplomirala na Pravnom fakultetu univerziteta u Beogradu.

Aleksandar Z. Lazarević

Advokat - saradnik
Diplomirao na Pravnom fakultetu univerziteta u Beogradu, član advokatske komore Beograda od 2019. godine

Tanja M. Đokić

Advokatski pripravnik
Diplomirala na Pravnom fakultetu univerziteta u Beogradu, član advokatske komore Beograda od 2020. godine.

– ZAKAŽITE KONSULTACIJE –