Ponosno ukazujemo da je naša kancelarije izgrađena na trogeneraciskoj pravničkoj tradiciji i krugu najužih saradnika poveznih dugogodišnjom profesionalom saradnjom.

Advokatsku kancelariju Lazarević 1990. godine osnovao je advokat Zoran B. Lazarević, posle višegodišnjeg rada u privredi, a prateći stope svog oca advokata Bogoljuba Lazarevića, kome se u narednim godinama, kao najbliži saradnik kancelarije, priključila advokat Radojka R. Lazarević nastavljajući tradiciju svog oca Radoja Živaljevića, takođe pravnika na radu u držanoj upravi.

1992. godine promenjeno je sedište kancelarije, te je ona na adresi u Birčaninovoj ulici br. 4 u Beogradu gde se i danas nalazi.

Tokom 1996. godine kao, sada već dugogodišnji, saradnik kancelarije priključila se advokat Gordana Janus-Milaković.

Kancelarija je neprekidno radila od osnivanja, pa i za vreme ratnog stanja usled NATO agresije, kao i tokom epidemije virusa Covid-19.

Tokom višegodišnjeg rada naša advokatska kancelarija je pomagala u edukaciji nekolicine studenata i advokatskih pripravnika, te je imala veći broj saradnika koji su nastavili samostalno svoje dalje profesionalno usavršavanje i uspešno poslovanje.

Tokom 2014. godine naša advokatska kancelarija je učestvolala u velikom protestu advokata – zbog narušavanja pravnog sistema Republike Srbije, usled čega je bio privremeno obustavljen rad za vreme trajanja istog.

2019. godine kao advokatski pripravnik našoj kancelariji se priključio Aleksandar Z. Lazarević, kao treća generacija pravnika, a od 2022. godine imenovani radi kao advokat.

Komunikaciju sa klijentima je moguća na sprskom i engleskom jeziku.

Bogoljub Lazarević – advokat

Radoje Živaljević – pravnik
i inspektor
u Saveznom SUP-u

PRINCIPI NAŠEG RADA

STRUČNOST I PROFESIONALNOST

U našem radu se trudimo uporno da dostignemo standarde pružanja najboljih mogućih pravnih usluga strankama koje zastupamo.

EFIKASNOST

Pružanje usluga vršimo uz puno poštovanje propisanih i/ili dogovorenih rokova i izbegavanje nepotrebnih prolongiranja postupaka.

INTERES STRANAKA

Realizacija i zaštita prava i interesa stranaka su nam apsolutni prioritet u radu.

ODGOVORNOST

Trudimo se da uvek i u svakoj situaciji preduzmemo sve radnje koje na najbolji način štite interese naših stranaka i stojimo iza svog rada.

LOJALNOST

Našim strankama garantujemo punu lojalnost i posvećenost realizaciji njihovih prava i interesa na najbolji način.

POTPUNA I BLAGOVREMENA OBAVEŠTENOST KLIJENATA

O svim pitanjima od značaja za stranke koje zastupamo detaljno informišemo klijente najkasnije u roku od naredna 2 radna dana, a strankama su njihovi predmeti dostupni kada god to požele.

OTVORENOST ZA SARADNJU

Svim klijentima smo na usluzi tokom našeg redovnog radnog vremena i omogućavamo im i maksimalno lično učešće u postupcima u kojima ih zastupamo kada je to potrebno ili kada one to žele.

ZAŠTITA DOSTOJANSTVA, INTEGRITETA I LIČNIH PODATAKA

Strogo čuvamo sve informacije o svojim strankama, njihovim ličnim podacima i njihovim pravima i obavezama u pogledu kojih im pružamo usluge.

LJUBAZAN ODNOS

Trudimo se da sa svakim klijentom uspostavimo korektan poslovni odnos uz pristojnu komunikaciju i obostrano puno poštovanje ličnosti i dostojanstva.

ISKRENOST

Nakon detaljnog i potpunog sagledavanja pravnih problema strankama saopštavamo otvoreno i iskreno svoje pravne stavove i perspektive realizacije ili nemogućnosti ostvarenja njihovih prava.

SPECIJALIZACIJA U RADU

Ne prihvatamo predmete niti dajemo pravne savete iz oblasti kojima se ne bavimo.

POŠTOVANJE PROFESIONALNE ETIKE

Uvek se trudimo da se u odnosima sa svojim klijentima, nadležnim organima, kolegama, protivnim strankama i sl. ponašamo profesionalno i s punim poštovanjem principa profesionalne etike.

“Fiat iustitia, et pereat mundus”
Neka bude pravde makar se srušio svet.