ADVOKATSKA KANCELARIJA LAZAREVIĆ

“Utile per inutile non vitiatur.”

Korisno se štetnim ne kvari i neće biti uzeto u obzir.
Ukoliko neka odredba ugovora jeste ništavna ona ne treba da upropasti i ono ostalo u ugovoru
što je dobro pa se ona isključuje, a ostatak ugovora ostaje na snazi.

ISTORIJA:

– 1990. Osnivanje

advokat Zoran B. Lazarević osnovao advokatsku kancelariju „Lazarević“.

– 1991. Novi saradnik

kao saradnik, priključila se
advokat Radojka R. Lazarević.

– 1996. Novi saradnik

kao saradnik, priključila se
advokat Gordana Janus-Milaković.

– 2014. Protesti

Veliki protest advokata.

– 2019. Treća generacija pravnika

priključio se advokatski
pripravnik Aleksandar Z. Lazarević.

– 2022. Novi saradanik

kao saradnik, priključio se
advokat Aleksandar Z. Lazarević.

– 2022. Novi saradnik

priključila se advokatski
pripravnik Tanja M. Đokić.

KAKO RADIMO – PRIMERI:

  • Podnesak – Primedbe na nalaz veštaka

  • Tužba radi upravnog spora

  • Tužba za delimični raskid ili pravična izmena ugovora

  • Žalba – Naknada štete

  • Žalba – Zaštita prava svojine

NAŠI KLIJENTI O NAMA

Zahvalnica Zoranu Lazareviću
Zahvalnica Zoranu Lazareviću
Zahvalnica Zoranu Lazareviću
Zahvalnica Biljana Zarkovic

ADVOKATI – SARADNICI

Zoran B. Lazarević

Advokat
Advokat Zoran B. Lazarević, diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu sa ukupnom prosečnom ocenom 9,13. Pripravnički staž je obavio u advokaturi, a nakon položenog pravosudnog ispita i trogodišnjeg rada u privredi na rukovodećim poslovima, obavlja advokatske pozive neprekidno od 1.1.1990. godine od kada je član Advokatske komore Beograda.

Radojka R. Lazarević

Advokat - saradnik
Diplomirala na Pravnom fakultetu univerziteta u Beogradu, član advokatske komore Beograda od 1990. godine

Gordana Janus - Milaković

Advokat - saradnik
Diplomirala na Pravnom fakultetu univerziteta u Beogradu.

Aleksandar Z. Lazarević

Advokat - saradnik
Diplomirao na Pravnom fakultetu univerziteta u Beogradu, član advokatske komore Beograda od 2019. godine

Tanja M. Đokić

Advokatski pripravnik
Diplomirala na Pravnom fakultetu univerziteta u Beogradu, član advokatske komore Beograda od 2020. godine.

ZAKAŽITE KONSULTACIJE

Popunite formular ispod da biste dobili poverljivu početnu konsultaciju.