Da li ste znali da je naučni projekat ATM (All the music LLC) razvio bazu podataka sa oko 471 milijarde melodija, u cilju stvaranja potpune slobode kreiranja muzike bez ograničenja koje postavlja autorsko pravo?

Ova obimna baza podataka obuhvata kombinacije nota i visina tonova, uključuji sve oktave, kao i kombinacije 13 tonova. Na taj način ona pokriva većinu popularnih melodija, uključujući klasičnu i džez muziku, koja dodatnim kombinovanjem više melodija iz ATM baze postaje još sveobuhvatnija. Povod za ovaj projekat je nezadovoljstvo autora ove baze, zakonskim rešenjima u oblasti autorskog prava. Naime, treba imati u vidu da su melodije u svojoj osnovi zasnovane na matematici i da je njihov broj ograničen, te da kombinacija ritma i melodije može da stvori različite rezultate. Međutim, autorsko pravo SAD obuhvata “značajnu sličnost” između melodija umesto identičnog ritma, što znači da pesme sa različitim ritmovima mogu biti smatrane kršenjem autorskih prava, a što je dovelo do brojih sporova između slobodnih umetnika i velikih muzičkih korporacija. Kao ilustraciju ovog problema, autori projekta su ukazali na presudu, u slučaja “The Chiffons v. George Harrison”, koja pokazuje da pesme sa različitim ritmovima mogu biti smatrane kopijama zbog sličnosti u melodiji.

Prema shvatanju autora ovog projekta, melodija predstavlja “čistu” matematiku, te kao takva nije podložna zaštiti autorskog prava. Zbog toga, matematičkim proračunom uz pomoć programskog algoritma stvorili su navodno sve moguće kombinacije melodija i stavili ih na raspolaganje svima putem Creative Commons Zero licence.

Prema izraženom stavu na sajtu ATM projekta – ako se prihvati stav o “čistoj” matematici, melodije neće biti podložne zaštiti autorskog prava, a sa druge strane ako taj stav ne bude prihvaćen, one će biti zaštićena autorska prava autora tog projekta koja su slobodno dostupna svima uz ranije pomenutu licencu.

Uprkos svemu tome, ostaje nerešeno pitanje da li će pravna praksa u budućnosti prihvati ove stavove.

Izvori:

Just Make Music

Tekst:
Aleksandar Lazarević

Foto:
Zoran Lazarević

CategoryZanimljivosti
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

logo-footer