PRAVNA MOĆ – PEOBRAŽAJNA PRAVA – POTESTATIVNA PRAVA U PRAVU REPUBLIKE SRBIJE IZVORI I KORIŠĆENA LITERATURA • O odnosu materijalnog i procesnog građanskog prava u parnicama – pogled sa stajališta privatnog (građanskog) prava 2012. – Prof. em. Nikola Gavella • Advokatska akademija Advokatske komore Srbije – seminar obuke advokatskih pripravnika za polaganje pravosudnog ispita Beograd…

U prvom Ustavu Srbije iz 1835. god. svaki rob koji bi ušao na teritoriju Srbije bi bio samim tim odmah oslobođen. Bilo je to 30 godina pre nego što je ropstvo ukinuto u SAD. Izvor: Glava 11 paragraf 118 Ustav Кnjažestva Serbije. Foto: Zoran Lazarević – Spomenik Prvom srpskom ustanku, Marićevića jaruga, Orašac.

logo-footer