VAMPIR PROTIV GIGANTA Iako sam naslov zvuči kao neka kliše priča fantazije, reč je o istinitom događaju koji se odigrao pre desetak godina u Filadelfiji, SAD. Naime, naš nesvakidašnji heroj Patrik Rodžers, inače samoproklamovani vampir, uhvatio se u koštac sa zastrašujućim gigantom, svojom bankom, Vels Fargo. Sve je počelo 2009. godine, kada je Patrik, napisao…

PRAVNA MOĆ – PEOBRAŽAJNA PRAVA – POTESTATIVNA PRAVA U PRAVU REPUBLIKE SRBIJE IZVORI I KORIŠĆENA LITERATURA • O odnosu materijalnog i procesnog građanskog prava u parnicama – pogled sa stajališta privatnog (građanskog) prava 2012. – Prof. em. Nikola Gavella • Advokatska akademija Advokatske komore Srbije – seminar obuke advokatskih pripravnika za polaganje pravosudnog ispita Beograd…

logo-footer